ข้อมูลตำแหน่ง
ลำดับ5หลักหน่วยงานข้าราชการพนก.ลปจ.พกส.ลจช.รวม
1 00397 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี 11 2 0 0 3 17
2 04482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว 8 0 0 4 0 12
3 04484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด บ้านตาด 7 0 0 3 1 11
4 04485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด นิคมทหารผ่านศึก 4 0 0 3 0 7
5 04486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย 6 0 0 4 0 10
6 04487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น ต.หมูม่น 7 0 0 5 0 12
7 04488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านจำปา 3 0 0 3 0 6
8 04489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด 7 0 0 5 0 12
9 04490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ หนองนาคำ 8 0 0 6 0 14
10 04491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสระ บ้านโนนยาง 7 0 0 0 0 10
11 04492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ 7 0 0 3 0 10
12 04493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม 9 0 0 6 0 15
13 04494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ 6 0 0 0 0 11
14 04495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว บ้านสามพร้าว 12 0 0 4 1 17
15 04496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ บ้านหนองไฮ 7 0 0 3 0 10
16 04497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ บ้านโสกน้ำขาว 7 0 0 2 0 9
17 04498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า นาข่า 6 0 0 4 0 10
18 04499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า บ้านโนนตูม 6 0 0 0 0 8
19 04500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น บ้านหนองใหญ่ 7 0 0 2 0 10
20 04501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 7 0 0 0 0 9
21 04502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด บ้านนิคม 3 6 0 0 2 0 8
22 04503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากว้าง นากว้าง 6 0 0 1 1 8
23 04504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.หนองไผ่ บ้านแม่นนท์ 3 0 0 1 0 5
24 13904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านหนองหมื่นท้าว 7 0 0 3 2 12
25 13905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ บ้านหนองใส 8 0 0 6 0 14
26 13906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ บ้านหนองตะไก้ 4 0 0 1 1 6
27 23745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น บ้านกลิ้งคำ 7 0 0 3 0 10
183 2 0 74 9 283