การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566ชี้แจงการบริหารงบ UC ปีงบฯ 2565 บริการ Authen Code EP2 New Authen / สปสช เขต 12 สงขลา
การบันทึกโปรแกรม E- Claim เพื่อเบิกจ่ายกรณี "บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้"
ชี้แจงการบริหารงบ UC ปีงบฯ 2565 บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช เขต 12 สงขลา
ep1 ความรู้พื้นฐานของ TMT และ Drug catalogue
ep2 การจัดการข้อมูลและการใช้งานโปรแกรม Drug catalogue
ep2 การจัดการข้อมูลและการใช้งานโปรแกรม Drug catalogue